Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid ontstaat wanneer een hond geleerd heeft dat hij of zij geen invloed kan uitoefenen op de gebeurtenissen die hem of haar overkomen.

Aangeleerde hulpeloosheid kan bij zowel mensen als dieren ontstaan. Wanneer je iets vervelends meemaakt zal je in het vervolg je best doen om te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Bij mens en dier kan aangeleerde hulpeloosheid ontstaan wanneer ze geen controle hebben over wat er gebeurt, ze geven zich dan simpelweg over en ondergaan het.
 
Wanneer aangeleerde hulpeloosheid eenmaal ontstaan is zal daarna het leervermogen van een mens of dier drastisch afnemen. 
Diverse experimenten (waarvan sommige gruwelijk) hebben dat inmiddels aangetoond. Neem het onderzoek van psychologen Martin Seligman en Steven F. Maier.
Zij hebben in eerste instantie aangeleerde hulpeloosheid ontdekt bij honden die geconditioneerd waren om een electrische schok te verwachten na het horen van een geluid.
Daarna werden de honden in een zogenaamde “shuttle-box” gezet met een lage afscheiding in het midden. Aan de ene kant van de box kregen de honden regelmatig een schok, maar door over de afscheiding te springen konden ze deze vermijden. 
Honden die niet gecwend waren een elektrische schok te krijgen, en dus geen aangeleerde hulpeloosheid kenden, hadden al snel door dat ze de schok konden vermijden door naar de andere kant van de box te springen.
De honden die wel geconditioneerd waren met de schok, ondergingen door hun aangeleerde hulpeloosheid de schok, maar ondernamen geen actie om de schok te vermijden. De dieren hadden geleerd hulpeloos te zijn en ook het leervermogen was verdwenen.
 
Aangeleerde hulpeloosheid
 
Wanneer een hond dus blootgesteld wordt aan onvoorspelbare straffen en hier geen controle over heeft is er een grote kans dan aangeleerde hulpeloosheid ontstaat. 
Dit zie je vaak wanneer de hond te laat gestraft wordt, de hond begrijpt dan niet waarom. Bijvoorbeeld bij het straffen van sloop gedrag wanneer de eigenaar thuis komt, terwijl dit misschien al uren eerder is gebeurt.
Of wanneer een hond in een situatie terecht komt die hij of zij heel spannend vindt, maar de hond kan niet vluchten omdat hij of zij aan de lijn zit. Vaak hoor je dan dat de hond dan gaat liggen en zich er aan over geeft, maar eigenlijk is het aangeleerde hulpeloosheid.
Er zijn zelfs bekende hondentrainers die vertellen dat de hond maar lang genoeg aan het “enge” wordt blootgesteld (bv. een gladde vloer, water, andere honden) hij zich vanzelf overgeeft. Wanneer de hond zich dan overgeeft is hij “genezen” of “calm and submissive”. In werkelijkheid is dit dus aangeleerde hulpeloosheid en heeft de hond alleen geleerd dat verzetten geen zin heeft. Hoe moet dit wel niet voelen?
 
Dus, wil jij een vertrouwensband opbouwen met jouw hond en hem of haar leren zelf de juiste keuzes te maken? Train dan op een positieve manier! Maak je hond duidelijk wat gewenst gedrag is, leer ze zelf na te denken en buig negatief gedrag om naar gedrag wat jij wil zien!